4 – Donosite li vlastita sredstva za čišćenje?

Da. Osim toga, možemo donijeti ekološki prihvatljive proizvode ako to zatražite.