Uvjeti korištenja

OPĆI DIO

Molimo Vas da pažljivo pročitate uvjete korištenja web servisa esobarice.hr. Prihvaćanjem uvjeta korištenja izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s uvjetima korištenja, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama web servisa esobarice.hr (www.esobarice.hr) primjenjuju se navedeni uvjeti korištenja, kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Uvjeti korištenja dostupni su na web stranici esobarice.hr i mogu u svakom trenutku dopuniti novim odredbama. Korisnici su dužni pročitati Uvjete korištenja prilikom svake narudžbe/rezervacije što potvrđuju prihvaćanjem istih. Na svaku narudžbu primjenjuju se Uvjeti korištenja objavljeni na web stranici u trenutku naručivanja usluge čišćenja. Društvo Fenrir d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti Uvjete korištenja, uz objavu na web stranici.

U slučaju promjene Uvjeta korištenja, odnos sa svakim pojedinačnim Korisnikom se ravna prema uvjetima koji su vrijedili u trenutku nastanka takvog odnosa.

Web servis esobarice.hr pruža alat koji povezuje Korisnika web servisa esobarice.hr kvalificiranim ili drugim uvježbanim suradnicima (dalje u tekstu: Kooperanti). Web servis esobarice.hr je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje Kooperante s Korisnicima.  Kooperanti su pravne ili fizičke osobe, profesionalni čistači ili drugi uvježbani suradnici koji obavljaju uslugu čišćenja.

Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja je naručila čišćenje putem web servisa esobarice.hr

Sva komunikacija između Korisnika i web servisa esobarice.hr odvijat će se putem maila i telefona.

Rezervacija termina putem web servisa esobarice.hr smatra se narudžbom, u skladu sa zakonom. Rezervirani termin nije obvezujući. Ukoliko odabrani termin nije dostupan, web servis esobarice.hr će pravovremeno obavijestiti Korisnika i ponuditi alternativni termin.

Uvjeti korištenja web servisa esobarice.hr primjenjuju se za svaku rezervaciju/narudžbu putem web servisa esobarice.hr

Nakon rezervacije termina ili slanja narudžbe Korisnik ponovno prihvaća ove Uvjete korištenja web servisa.

Ugovor za uslugu čišćenja je sklopljen u trenutku prihvaćanja i potvrde narudžbe od strane web servisa esobarice.hr

PREDMET ČIŠĆENJA

Prostori koji mogu biti obuhvaćeni uslugom čišćenja su: stambeni prostori (kuća /stan), poslovni prostori, apartmani i stubišta.

Vrste usluga čišćenja dijele se na: standardno čišćenje, generalno čišćenje, dodatne usluge, specifične usluge i pakete čišćenja.

NAČIN IZVRŠENJA USLUGE

Kooperant obavlja posao tj. uslugu čišćenja, a trgovačko društvo Fenrir d.o.o. upravlja web servisom esobarice.hr koji je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje kooperante s korisnicima.

Kooperanti, koje web servis esobarice.hr povezuje s Korisnicima, posao obavljaju samostalno. Korisnik je obavezan Kooperantu pružiti svu potrebnu pomoć i informacije vezane uz čišćenje kako bi se naručena usluga obavila bez poteškoća. Korisnik je obavezan Kooperantu omogućiti pristup dogovorenom mjestu čišćenja. Korisnik mora Kooperantu za izvršenje naručene usluge čišćenja pripremiti svu potrebnu opremu i sredstva za čišćenje, a kako je to određeno u narudžbi.

Korisnik se obvezuje da će sve potrebne upute za čišćenje (specifikacija lokacije, dodatne usluge, upute vezane za vrijeme čišćenja, način čišćenja, broj sati i ostale usluge predviđene u poljima za naručivanje usluge preko web servisa esobarice.hr) navesti prilikom naručivanja čišćenja.

Kooperant, kojeg je web servis esobarice.hr povezao s Korisnikom, po završetku čišćenja ispunjava obrazac obavljenog posla i bilježi sva dodatna zapažanja. Predmetni obrazac potpisuje i Korisnik i Kooperant te se isti dostavlja web servisu esobarice.hr

ZABRANA NEPOSREDNOG DOGOVARANJA ČIŠĆENJA

Korisnik se obvezuje da neće s Kooperantom sklopiti direktni dogovor o uslugama čišćenja bez posredovanja web servisa esobarice.hr. Korisnik i Kooperant će prije početka obavljanja naručene usluge čišćenja potpisati izjavu kojom potvrđuju da Korisnik i Kooperant neće direktno dogovarati poslove čišćenja već isključivo uz posredstveo web servisa esobarice.hr. Korisnik i Kooperant odgovaraju za svu štetu nanesenu web servisu esobarice.hr za kršenje ove odredbe.

NARUDŽBA USLUGE

Korisnik je obavezan za svaku narudžbu usluge čišćenja ispuniti online obrazac koji mora biti točan i potpun te sadržavati podatke o mjestu čišćenja, odnosno lokacije na kojoj će usluga biti obavljena (uključujući i kvadraturu nekretnine koja će biti predmet čišćenja), željeni termin te eventualno opseg dodatnih usluga čišćenja. Provjera dostupnosti odabranog termina vrši se nakon primitka potvrde o uplati narudžbe. Ukoliko odabrani termin nije dostupan, web servis esobarice.hr i Korisnik usuglašuju se oko odabira novog termina.

Po primitku narudžbe za čišćenje, Korisnik je dužan provjeriti točnost navedenih podataka i obavijestiti web servis esobarice.hr ukoliko su informacije nepotpune ili netočne. Korisnik je odgovoran za pružanje točnih i relevantnih informacija koje utječu na provedbu usluge čišćenja, a odnose se na vrijeme naznačeno u narudžbi zatraženo za odabranu uslugu čišćenja, kvadraturu prostora, realno stanje čistoće prostora i eventulne specifičnosti koje mogu utjecati na provedbu usluge čišćenja.

Korisnik plaća uslugu nakon narudžbe (virmanom), a na e-mail adresu dobiva račun.

Kooperant kojeg web servis esobarice.hr uputi za obavljanje čišćenja zadržava pravo odbiti dodatan opseg posla koji nije predviđen narudžbom, ako se zbog toga ne bi mogao držati planiranih rokova.

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

Korisnik ima mogućnost otkazivanja svoje narudžbe čišćenja najkasnije 2 (dva) dana prije dogovorenog termina čišćenja.

Korisnik može otkazati uslugu čišćenja u potvrdnoj e-poruci ili pisano na e-mail adresu [email protected]. Korisnik dobiva na svoju e-mail adresu potvrdu da je narudžba otkazana.

U slučaju da Korisnik pravovremeno obavijesti web servis esobarice.hr o otkazivanju usluge, web servis esobarice.hr će u tom slučaju predložiti slobodne termine za istovjetnu uslugu u sljedećih 15 (petnaest) dana od propuštenog/otkazanog termina čišćenja.

U slučaju da Korisnik ne obavijesti pravovremeno web servis esobarice.hr o otkazivanju usluge ili ne omogući Kooperantu pristup prostoru u zakazanom terminu, Korisnik usluge nema pravo tražiti povrat novca za uplaćenu uslugu. Web servis esobarice.hr će u tom slučaju predložiti slobodne termine za istovjetnu uslugu u sljedećih 30 (trideset) dana od propuštenog/otkazanog termina čišćenja.

U slučaju da u naručenom terminu nije moguće izvesti čišćenje, Korisnik i web servis esobarice.hr će se usuglasiti oko alternativnog termina, a o čemu Kupac na svoju e-mail adresu dobiva potvrdu da je nova narudžba o promijenjenom terminu čišćenja zaprimljena.

Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Korisnik nema pravo jednostrano raskinuti ugovor o dogovorenomo čišćenju unutar 2 (dva) radna dana prije dogovorenog termina za čišćenje.

Ukoliko Korisnik otkaže narudžbu nakon gore propisanog roka, ne otkaže narudžbu ili ne pusti Kooperanta u prostor za koji je dogovoreno čišćenje, nema osnove za povrat uplaćenih sredstava ili naknade štete po bilo kojoj osnovi.

PROMJENA NARUDŽBE

Korisnik može mijenjati pojedinosti svoje narudžbe u potvrdnoj e-poruci ili pisano na e-mail adresu [email protected], najkasnije dva radna dana prije dogovorenog termina, o čemu dobiva potvrdu na mail.

Naknadne promjene nisu moguće.

CIJENE

Sve cijene na web servisu Tip-Top.hr izražene su u kunama i to sa svim uključenim porezima.

Uz redovne cijene usluga, esobarice.hr pridružuje pravo akcijskih cijena koje vrijede za korisnike tijekom akcijske kampanje.

Važeće cijene su cijene naznačene u trenutku narudžbe ili one cijene koje su bile na snazi u vrijeme kada je web servis esobarice.hr zaprimio narudžbu.

PLAĆANJE USLUGE ČIŠĆENJA

Korisnik vrši plaćanje avansno prilikom plaćanja općom uplatnicom.

Plaćanje na web servisu esobarice.hr moguće je izvršiti preko opće uplatnice/internet bankarstva.

Narudžba se realizira tek kada web servis esobarice.hr,  zaprimi potvrdu o uplati narudžbe. Potvrde o uplati preko internet bankarstva/opće uplatnice moraju biti zaprimljene najkasnije dva radna dana prije početka čišćenja, inače se čišćenje otkazuje.

Uplate preko internet bankarstva/opće uplatnice moraju biti zaprimljene najkasnije dva radna dana prije početka čišćenja, inače se čišćenje otkazuje.

Web servis esobarice.hr pruža sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpuno sigurnu kupovinu. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici se odvijaju u sigurnom načinu rada pomoću SSL protokola (SecureSocketsLayer). Podatci se kodiraju i prenose zakupljeni server u zaštićenom obliku. Ovaj sustav također sprječava da bilo tko presretne osobne i transakcijske podatke koje Korisnik šalje na web stranicu.

Korisnik je dužan provjeriti točnost podataka na računu i eventualne žalbe podnijeti u zakonom propisanom roku. Kasnije primjedbe na račun se neće uzimati u obzir.

ODGOVORNOST KORISNIKA USLUGE

Korisnik je odgovoran za davanje netočnih, lažnih, nepotpunih ili neaktualiziranih podataka na web stranicama web servisa esobarice.hr

Korisnik dužan pravovremeno podnositi prigovore ili žalbe na izvršene usluge čišćenja, odnosno na ispostavljeni račun.

Korisnik je odgovoran za nabavljanje opreme za čišćenje navedene na web stranici, u ponudi i narudžbi, u trenutku rezervacijskog postupka. Ukoliko Korisnik ne pripremi svu potrebnu opremu navedenu u ponudi, Korisnik nema pravo na reklamacije.

Korisnik je dužan odmah, ali najkasnije u roku od 24 sata nakon završetka čišćenja, obavijestiti web servis esobarice.hr o eventualnim nedostatcima i nepravilnostima.

Korisnik je odgovoran za nadzor Kooperanta tijekom čišćenja. Web servis esobarice.hr ne prihvaća nikakvu odgovornost ili pritužbe na eventualnu štetu ili propuste nastale uslijed obavljanja posla čišćenja od strane Kooperanta bez nadzora Korisnika

Korisnik izjavljuje da je upućen da je web servis esobarice.hr isključivo komunikacijska i tehnološka platforma koja osigurava posredstvo pri rezervaciji usluge čišćenja i da sve usluge obavljaju kooperanti te da esobarice.hr ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve usluge čišćenja ili bilo kakva djela ili propuste kooperanata.

REKLAMACIJE

Sve reklamacije za standardno čišćenje zaprima administrativni odjel web servisa esobarice.hr

Korisnik prigovor na obavljenu uslugu čišćenja mora podnijeti najkasnije u roku 24 sata od obavljenog čišćenja pisanim putem na e-mail adresu [email protected] i to radnim danom od 9:00 do 17:00 sati te priložiti dokaze za navedene tvrdnje.

Isključiva je odgovornost Kooperanta za sve nedostatke i eventualnu štetu koja je nastala Korisniku usluge čišćenja za sve usluge čišćenja.

Neće se prihvatiti reklamacije na čišćenje ukoliko Korisnik nije prisutan na lokaciji čišćenja pri završetku čišćenja.

U slučaju reklamacije utvrdit će se je li predmet reklamacija na obavljenu usluga čišćenja ili na nedovoljan broj naručenih sati čišćenja za naručenu uslugu čišćenja. U slučaju premalog broja naručenih sati, odgovornost je u cijelosti na Korisniku usluge U slučaju prigovora na uslugu obavljenog čišćenja, Kooperant koji je obavio predmetno čišćenje dužan je o svom trošku (bez zaračunavanja predmetne usluge čišćenja koristniku i web servisu esobarice.hr) u sljedećih 15 (petnaest) dana obaviti ponovno čišćenje i ispraviti utvrđene propuste.

U slučaju kada se na prijedlog Korisnika ključevi Kooperantu predaju posrednim putem te se Korisnik ne nalazi na lokaciji čišćenja niti prilikom dolaska ili prilikom završetka usluge čišćenja, web servis esobarice.hr ne odgovara niti Korisniku niti Kooperantu za bilo kakav nedostatak ili štetu nastalu prilikom obavljanja usluge čišćenja, za propuste prilikom obavljenog čišćenja, za štetu zbog vremenskog trajanja čišćenja, kao i za bilo koji drugi nedostatak ili drugu štetu (oštećeni predmeti, nestali predmeti i sl.) te se neće se prihvatiti prigovori Korisnika na uslugu čišćenja, na propuste prilikom obavljenog čišćenja, na vremensko trajanje čišćenja, kao i na bilo koju drugu štetu (oštećeni predmeti, nestali predmeti i sl.) i/ili naknadu štete po bilo kojoj osnovi.

Web servis esobarice.hr je posrednik u komunikaciji između Korisnika i Kooperanata. U slučaju reklamacije, web servis Tip-Top.hr će primiti pisani prigovor i isti proslijediti Kooperantu najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana. Kooperant je odgovoran za rješavanje prigovora i svaku daljnju komunikaciju s Korisnikom kao i za eventualnu štetu nastalu Korisniku propustom Kooperanta.

Web servis esobarice.hr posluje u skladu s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv.

Reklamaciju na učinjenu štetu priznat će se samo u slučaju kada je dokazano da šteta nije bila prisutna prije početka čišćenja i da je predmetnu štetu napravio Kooperant koji je obavljao naručenu uslugu čišćenja.

VIŠA SILA

Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge čišćenja u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Nastanak više sile izuzima web servis esobarice.hr obveza prema ovim Uvjetima korištenja, a Kooperante od ispunjenja obveze za vrijeme trajanja više sile te ne postoji odgovornost web servisa esobarice.hr i Kooperanta za naknadu bilo kakve štete zbog nepoštivanja obveza iz ovih Uvjeta.

MJERODAVNO PRAVO I MOGUĆI SPOROVI

U slučaju spora strane će ga pokušati riješiti dogovorom.

Na odnos između web servisa esobarice.hr i Korisnika prijemjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.